Enološki program
Ponosni smo na višegodišnje iskustvo u konstrukciji i izradi staklenih aparatura za laboratorije za analitiku vina i jakih pića. Postojeće aparature za hlapljenje kiseline u vinu, kao i za određivanje alkohola prema Vašim željama možemo i preinačiti. Moguća je i isporuka dijelova aparatura. Isporučujemo i pripadajući metalni pribor.
Sva prava pridržana, Deotto Lab d.o.o., Design: PROMO-SET d.o.o.